Anne Kalmarin haastattelu

Haastattelimme kansanedustaja Anne Kalmaria Kanteenmaan kiertotalousklusteri-hankkeeseen liittyen. Kalmari on ollut keskustan kansanedustajana vuodesta 2007 alkaen ja tällä hetkellä toimii myös muun muassa maa- ja metsävaliokunnan puheenjohtajana. Kiitos Annelle vastauksista!

Miten määrittelette sanan kiertotalous?

Kiertotalous on kaikkea sitä mitä uusiutuvasta raaka-aineesta (puusta, vedestä ja pellon antimista) voidaan tehdä ja siihen sisältyvät myös luontopalvelut. Se on koko kiertotalousketju. Ponssekin on biotaloutta, ja se tuo jopa 25 miljardin arvonlisän Suomeen.

Mikä on kiertotalouden tavoite?

Biotaloudella korvataan fossiilisia raaka-aineita ja sillä vähennetään luonnon kuormitusta, kun esimerkiksi muovit eivät jää saastuttamaan luontoa.

Mitä maataloussektori voi tehdä tavoitteen toteuttamiseksi?

Kaikki mikä kiertää on hyvästä. Maatalous on kiertotaloutta parhaimmillaan. Jos vielä tavoitteemme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttä ja korvata sitä biokaasulla onnistuu, on maatalous isossa ratkaisijan roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kuinka merkittävänä pidätte bioenergian lisäämistä maaseudulla?

Se olisi lisätulonlähde maatiloille, mikäli se saadaan kannattavaksi. Siihen on nyt menossa monia poliittisia keinoja aina jakelutavoitteeseen pääsystä ravinnekiertotukeen ja laitosten ja jakeluasemaverkoston tukeen. Teknistaloudellinen potentiaali on jopa 9 terawattituntia, mikä on lähes 20% tieliikenteen enrgiantarpeesta. Raaka-aineet riittäisivät vielä toiseen mokomaan, mikäli ruuantuotannosta poistuneet pellot otettaisiin paremmin hyötykäyttöön.